ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΓΓΕΑΣ

Ποια είναι τα στάδια;

Καρκίνος Μαστού στάδια: Η πρόγνωση της νόσου, γίνεται με βάση το στάδιο που βρίσκεται ο καρκίνος του μαστού. Έχει πέντε στάδια. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός σταδίου τόσο μικρότερη είναι η εξάπλωση του καρκίνου στον οργανισμό, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη είναι και η εξάπλωση του και σε άλλα σημεία του σώματος. Πιο συγκεκριμένα:


Καρκίνος Μαστού στάδια:
Στάδιο 0 → Σε αυτό το στάδιο ο όγκος βρίσκεται μόνο στον μαστό (εκεί δηλαδή που εμφανίστηκε αρχικά) και τα άτυπα κύτταρα δεν έχουν εξαπλωθεί. Ο όγκος που υπάρχει δεν έχει κάνει μετάσταση.

Στάδιο I → Ο καρκίνος σε αυτό το στάδιο είναι εμφανής. Ο όγκος συνήθως δεν έχει επεκταθεί πολύ ούτε έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος.

Στάδιο II → Ο όγκος αυξάνεται, ωστόσο περιορίζεται κατα κύριο λόγο στον μαστό ή μπορεί και να έχει εξαπλωθεί, αλλά μόνο στους διπλανούς λεμφαδένες.

Στάδιο III → Ο όγκος έχει επεκταθεί από την αρχική περιοχή και υπάρχει η δυνατότητα να εισβάλει στην περιοχή που βρίσκονται οι λεμφαδένες και οι μυς.

Στάδιο IV → Όταν ο καρκίνος έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο σημαίνει ότι έχει γίνει η επέκταση-μετάσταση του όγκου και σε άλλα όργανα του σώματος, όπως στους πνεύμονες, στον εγκέφαλο και στο ήπαρ.

Σημαντικότητα της Πρόληψης

σημασία πρόληψης καρκίνου μαστού

Πρόληψη και Καρκίνος Μαστού: Η πρόληψη της νόσου, όπως και στις περισσότερες ασθένειες αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι. Όσο πιο έγκαιρα εντοπιστεί τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η διαδικασία θεραπείας και αντιμετώπισης της.
Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνονται προληπτικές εξετάσεις.

Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι και οι καθημερινές συνήθειες και ο τρόπος ζωής (γυμναστική, όχι καταχρήσεις, κατανάλωση φρούτων κ.ά).

Αντιμετώπιση και Θεραπεία της νόσου

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αντιμετώπισης της νόσου όταν ένας ασθενής διαγνωστεί, θα πρέπει αρχικά ο ιατρός, να δει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο καρκίνος και να πράξει αναλόγως. Τις περισσότερες φορές γίνεται χειρουργείο για την αφαίρεση του όγκου και ακολουθούν επιπλέον θεραπείες (πριν ή μετά το χειρουργείο). Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου είναι οι εξής:
1. Ογκεκτομή μαστού
2. Μαστεκτομή
3. Βιοψία λεμφικού κόμβου / ανατομή μασχαλιαίων λεμφαδένων
4. Ετερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή


Ο Χειρουργός Μαστού-Μαστολόγος Θεσσαλονίκη, Πέτρος Μπαγγέας, διαθέτει τις γνώσεις, τις μεθόδους και την εμπειρία για να βοηθήσει τους ασθενείς του, να αντιμετωπίσουν και να βελτιώσουν το πρόβλημα τους.